Algemene voorwaarden

Prijzen & facturen

Mijn wens is om betaalbaar te zijn voor iedereen die gebruik wil maken van mijn diensten. Vandaar mijn keuze om te werken met glijdende prijzen. Hiermee kies je zelf je prijs tussen het aangegeven minimum en maximum. De prijzen blijven zelfs dan steeds bespreekbaar.

Betalen in schijven of met een betalingsplan kan!

Alle prijzen zijn exclusief vervoersonkosten aan 0,36€/km en parkeerkosten.

Laat voor het contactmoment weten of je een factuur wenst. Met factuur graag betalen via overschrijving.

Aanmeldingen via ToBE

Voor aanmeldingen via ToBE worden de vervoersonkosten gerekend vanaf het vestigingsadres van ToBE (Hendrik Consciencestraat 20, 2300 Turnhout).

Spreken we bij ToBE zelf af, dan dragen we samen de kost voor de huur van de locatie.

Diensten

Afhankelijk van je keuze uit het aanbod maak ik graag live, telefonisch of via videocall vooraf kennis om zo op elkaar af te stemmen.

Mijn diensten zijn zo voorzien dat ik naar je toe kom. Dit kan bij je thuis of op een locatie naar jouw wens.
Er kan een locatie gehuurd worden (deze meerkost wordt aangerekend).

Met de tijdsindicaties is rekening gehouden met mama’s & baby’s behoeften.

Annulatie

Door mij (wegens ziekte, opgeroepen voor een bevalling,…) dan bekijken we wanneer het op een later moment en eventueel op een andere manier kan doorgaan.

Indien ik tijdens een contactmoment* wordt weggeroepen voor een bevalling, dan wordt deze kosteloos herhaald op een later moment.

Door jou: de algemene regel geldt dat ik voor uitstel van een contactmoment* vraag om minimaal de avond vooraf uitstel of afstel te melden. Anders betaal je voor dat contactmoment, tenzij je kunt aantonen dat je omwille van ziekte of uitzonderlijke omstandigheden belet bent.

Doula-ondersteuning
Bij stopzetting van de ondersteuning worden de gesprekken die reeds zijn doorgegaan aangerekend aan 40€ per gesprek (geldt niet voor het kennismakingsgesprek en dit is de prijs zolang ik in opleiding ben).

Wordt de ondersteuning stopgezet tijdens de wachttijd (vanaf 37ste zwangerschapsweek), dan vraag ik een wachtvergoeding van 150€.

Het kan altijd dat ik omwille van onvoorziene omstandigheden (bijv. bij ziekte) toch weerhouden ben. Volgende opties zijn bespreekbaar vooraf: samenwerking met een back-up doula of een gedeeltelijke terugbetaling.

*Met ‘contactmoment’ verwijs ik naar: elk moment waarop we elkaar treffen (live, online,…) dat kan zijn voor doula-ondersteuning, postpartum ondersteuning, een ritueel, een les, een workshop, een lezing.