Algemene voorwaarden

Prijzen & facturen

Mijn wens is om betaal-haal-baar te zijn voor iedereen die gebruik wil maken van mijn diensten: Een maandelijke afbetaling geheel op maat is mogelijk. Voor een aantal diensten werk ik met glijdende prijzen. Hiermee kies je zelf je prijs tussen het aangegeven minimum en maximum. Houden de prijzen je toch tegen en wil je echt graag gebruik maken van mijn diensten? Bij deze een liefdevolle uitnodiging om er met mij over in gesprek te gaan.

Alle prijzen zijn exclusief vervoersonkosten aan 0,45€/km en parkeerkosten.

Sommige mutualiteiten geven tussenkomsten voor (gecertificeerde) doula’s: voor meer informatie.

Ben je aangesloten bij een andere ziekenfonds, moedig hen aan tot een terugbetaling door gebruik te maken van dit document.

Diensten

Afhankelijk van je keuze uit het aanbod maak ik graag live, telefonisch of via videocall vooraf kennis om zo op elkaar af te stemmen.

Mijn diensten zijn zo voorzien dat ik naar je toe kom. Dit kan bij je thuis of op een locatie naar jouw wens.
Er kan een locatie gehuurd worden (deze meerkost wordt aangerekend).

Met de tijdsindicaties is rekening gehouden met mama’s & baby’s behoeften.

Annulatie

Door mij (wegens ziekte, opgeroepen voor een geboorte,…) dan bekijken we wanneer het op een later moment en eventueel op een andere manier kan doorgaan.

Indien ik tijdens een contactmoment* wordt weggeroepen voor een bevalling, dan wordt deze kosteloos herhaald op een later moment.

Door jou: de algemene regel geldt dat ik voor uitstel van een contactmoment* vraag om minimaal de avond vooraf uitstel of afstel te melden. Anders betaal je voor dat contactmoment, tenzij je omwille van ziekte of uitzonderlijke omstandigheden belet bent.

Kraampakketten: na toezegging wordt 70% van het totaal dienstbedrag betaald én voor de 37ste zwangerschapsweek. Na betaling is mijn beschikbaarheid gegarandeerd. Indien er door jou geannuleerd wordt na de 37ste zwangerschapsweek, dan behoud ik het voorschot voor gemaakte kosten (aankopen, kinderopvang,…)

Doula-ondersteuning (Geboorte)
Bij stopzetting van de ondersteuning worden de gesprekken die reeds zijn doorgegaan aangerekend aan 60€/u.

Wordt de ondersteuning stopgezet tijdens de wachttijd (vanaf 37ste zwangerschapsweek), dan vraag ik een wachtvergoeding van 350€.

Het kan altijd dat ik omwille van onvoorziene omstandigheden (bijv. bij ziekte) toch weerhouden ben om aanwezig te zijn bij de geboorte. Volgende opties zijn bespreekbaar tijdens de prenatale gesprekken: samenwerking met een back-up doula of een gedeeltelijke terugbetaling.

*Met ‘contactmoment’ verwijs ik naar: elk moment waarop we elkaar treffen (live, online,…) dat kan zijn voor doula-ondersteuning, postpartum ondersteuning, een ritueel, een les, een workshop, een lezing.